Generalforsamling 1. april 2023

Opfordring til at lukke for vandtilførslen til husene

Der er forudsagt meget lave frostgrader i den kommende tid så for at forebygge frostsprængninger med deraf følgende vandspild i og uden for husene, skal bestyrelsen opfordre alle til at lukke for vandtilførslen til jeres fritidshuse. 

Købmanden Harerenden 21 - åbningstider 2023

Tina og Brian har meddelt følgende om købmandens åbningstider i 2023:

Påske: torsdag den 6/4 - mandag den 10.4. (begge dage inkl.) 7.30 - 17.30

Kr Himmelfart: torsdag 18/5 - søndag 21./5 (begge dage inkl. ) 7.30 - 17.30

Pinse: lørdag 27/5 - mandag 29./5 (begge dage inkl.) 7.30 - 17.30

Sæson

23/6 - 30/6 (begge dage inkl.) 7.30 - 18.00

1/7 - 6/8 (begge dage inkl.) 7.30 - 21.00

Dato for lukning for sæsonen meddeles senere.

Havvindmølleprojekt

Hjørring Kommune har i august 2022 tilsluttet sig, at Energistyrelsen giver European Energy tilladelse til at indlede forundersøgelser i forhold til opstilling af havvindmøller i en afstand af 3-4 km fra kysten på strækningen fra Tornby til Lønstrup. Bestyrelsen har lige som andre grundejerforeninger rettet henvendelse til kommunen for at få yderligere oplysninger og for at gøre opmærksom på, at vi som interessenter bør inddrages i processen. 

Grundejerforeningerne på strækningen mellem Hirtshals og Lønstrup har efterfølgende taget initiativ til en underskriftindsamling, som nedenstående link refererer til. 

Hvis man ønsker at give sin mening til kende, kan man enten klikke på linket i teksten på side 2 eller indsætte linket i sin browser. 

I december 2022 er foreningen GERNOK - Grøn Energi med Respekt for Natur og Kultur stiftet. Man kan læse mere om foreningen her: https://gernok.dk/memberportal/frontpage 

Sandfodring - rapport

Sommerhusforeningen og I/S Harerenden har udarbejdet en rapport om sandfodring til Hjørring Kommune. Se resumé eller hele rapporten under ''Praktisk Information - Kystsikring'

Nyheder fra seneste bestyrelsesmøde

Se under Nyheder hvor bestyrelsen fremadrettet vil informere om aktuelle tiltag

Describe what the image shows. This text is only for search engines

Tordenvejr 18. september

Weekendens tordenvejr (18.9 2022) var særdeles voldsomt, og mange har oplevet både at relæer slog fra, og at modemer til internet/WiFi gik i stykker.  Vi opfordrer alle til at få kontrolleret om ejendommenes installationer fungerer, så der ikke sker yderligere skader og de opståede skader kan anmeldes til det relevante forsikringsselskab.

HAS har meddelt følgende: "Bestyrelsen for HAS har dog besluttet at dække udgiften, hvis det kun er HAS modemmet som er blevet ramt. Såfremt der er andre lynskader på din adresse, skal du fortsat tage modem med i forsikringssagen, og du bedes venligst give os en tilbagemelding, så vi kan fremsende faktura."

 

 

Describe what the image shows. This text is only for search engines

Pas på klitterne

Der er mange gæster i Harerenden året rundt, og det er skønt at se, men vi skal alle sammen huske at passe på klitterne og bruge stierne.

 

Describe what the image shows. This text is only for search engines

Købmanden Harerenden 21

Renoveringen af pladsen foran købmandsbutikken i 2023 indledes så snart vejret tillader det.