Historie

Harerendens historie

I et smukt kuperet område nordøst for Lønstrup blev der i begyndelsen af 1920'erne placeret nogle enkelte små sommerhuse. Indtil 1940 var der ca. 30-40 små huse, og det førte til etableringen af Sommerhusforeningen Harerenden den 24. november 1944.

I foreningens spæde begyndelse blev det årlige kontingent fastsat til 3 kr. Samme år blev det vedtaget, at en opsynsmand skulle holde øje med området for at begrænse indbrud og hærværk. Den tradition lever den dag i dag.

Der var mange udfordringer forbundet med at have sommerhus i Harerenden. Vejforholdene var mildest talt elendige, vandkvaliteten i områdets brønde levede ikke op til standarderne, og renovationsordning kom først i 1955. Lokalplaner, regler og forordninger om bebyggelse i naturskønne områder stod heller ikke højest på dagsordenen, når især Hjørringenserne valgte en sommerbolig i Harerenden. Banevogne, pavilloner, fiskekasser - alt kunne bruges, og mangfoldigheden og kreativiteten bidrog til at skabe et varieret og farverigt sommerhusområde.

I dag er de fleste af de oprindelige huse bukket under for tidens tand eller for Vesterhavet, som i mange år har været en fast med- og modspiller. Kystsikringen er et kapitel for sig og udgør en væsentlig del af Sommerhusforeningens arbejde.

Med årene blev alle problemer overvundet, og Harerenden er i dag et af de skønneste sommerhusområder i Vendsyssel.

”Sommerhusforeningen Harerenden” tæller i dag ca. 330 medlemmer, hvoraf 240 hører under I/S Harerenden.

I/S Harerendens historie

Kirsten og Haakon Kirkedal, Lønstrup, skabte gennem årtier et helt unikt sommerhusområde ved at placere husene på helt tilfældige måder, alt efter hvor sommerhusejerne gerne ville have et sommerhus liggende, eller hvor Kirkedal anviste stedet. Området fik navnet Harerenden.

Områdets skønhed gjorde, at mange mennesker, især efter 2. verdenskrig, bad Kirsten og Haakon Kirkedal om tilladelse til at opsætte et sommerhus i området, ligesom også nogle fik lov til at købe et areal til opsætning af sommerhus. Efterhånden var det blevet til 237 sommerhuse på den del af området, som ikke var opdelt i selvstændige sommerhusgrunde. Der var altså i virkeligheden 237 lejere, som alle havde lavet en aftale med Kirsten og Haakon Kirkedal.

I 1970érne var der en byggematador, som opkøbte sommerhusarealer langs den jyske vestkyst. Bestyrelsen for Sommerhusforeningen Harerenden valgte derfor i 1978 at spørge Kirsten og Haakon Kirkedal, om de ville sælge det areal, hvorpå der lå 237 sommerhuse på lejet grund. Det ønskede de ikke, men bestyrelsen fik en forkøbsret til arealet, idet Kirsten og Haakon Kirkedal meddelte, at hvis de ville sælge, så skulle det være til lejerne, fordi de så vidste, at området ville blive bevaret, som de havde skabt det. Forkøbsretten blev kort tid efter udnyttet, blandt andet fordi Haakon Kirkedal var blevet syg.

På grund af at husene nogle steder lå for tæt, og på grund af at dele af området var klitfredet, var udstykning af grunde til de enkelte huse ikke en mulighed. Den eneste mulighed for at alle husene kunne blive liggende var, at man i fællesskab købte arealet.

Der forestod derfor et meget stort arbejde med at få fastlagt den juridiske konstruktion for administration af området, herunder at få fastlagt hvilken selskabsform det skulle fungere under.

Den 13. oktober 1979 blev der stiftet et I/S af samtlige 237 sommerhusejere, der alle forpligtede sig til at indbetale et beløb til betaling af den købesum, der var aftalt med Kirsten og Haakon Kirkedal, og den 1. april 1980 købte de 237 sommerhusejere det areal, der ikke var udstykket.

Fremadrettet var det vigtigt at få aftalt nogle regler, som gjorde det muligt at identificere de enkelte huse, at kunne tinglyse en overdragelse af huset samt give mulighed for at få tinglyst pantehæftelser.

I et tæt samarbejde mellem myndigheder, tinglysningskontor, advokat, landinspektør m.v. blev et regelsæt gældende for alle medlemmer af interessentskabet udarbejdet. Regelsættet findes i den deklaration, der er tinglyst for området. Denne deklaration dækker også lejeforhold mellem den enkelte husejer og interessentskabet.

I 1990 blev I/S Harerendens område suppleret med en ejendom med tre huse. Det samlede antal sommerhuse var herefter 240 huse.

På det årlige interessentskabsmøde i I/S Harerenden vælges bestyrelsen, der i overensstemmelse med interessentskabskontrakt og deklaration tegner interessentskabet. Bestyrelsens sammensætning kan ses her på siden "bestyrelser".

Jubilæumsbøger

Jubilæumsbog 50 år.pdf

Jubilæumsbog 2019 75 år.pdf