Vand

Det samlede vandforbrug for området fordeles ligeligt mellem de sommerhusejerne, der får leveret vand gennem Sommerhusforeningen Harerenden.

Der er installeret et elektronisk overvågningssystem til løbende at følge vandforbruget. Den enkelte sommerhusejer opfordres til af følge forbruget, så eventuelle lækager/sprængninger hurtigt opdages. 

I 2016/2017 er der etableret nyt vandledningsnet i hele området. Vær opmærksom på, at det er den enkelte husejer, der har vedligeholdelsespligten fra den nye målebrønd og til og med husinstallationen.

Husk af renholde omkring målerbrønden.

Herunder findes følgende dokumenter:

  • Tegninger over ledningsnet
  • Vejledning vedr. vandspild i huset
  • Vejledning til tømning af vandrør