Generalforsamling

Traditionsmæssigt afholdes der generalforsamling for Sommerhusforeningen Harerenden samt for I/S Harerenden om lørdagen før Palmesøndag.

Invitation til generalforsamlingerne bliver fremsendt af bestyrelsen og afholdes på Hotel Kirkedal, Lønstrup.

Forslag, som medlemmerne ønsker behandlet på generalforsamlingen, skal sendes til formanden senest 8 dage før den berammede generalforsamlingsdato.

Nedenfor finder du dokumenter fra den sidst afholdte generalforsamling. Er du interesseret i at læse referater, beretninger samt årsregnskaber fra tidligere år, så kig under "arkiv". Her har vi samlet dokumenter fra 2013 og frem.