Generalforsamling

Traditionsmæssigt afholdes der generalforsamling for Sommerhusforeningen Harerenden samt interessentskabsmøde for I/S Harerenden om lørdagen før Palmesøndag. 

Invitation til generalforsamlingerne bliver fremsendt af bestyrelsen og afholdes på Hotel Kirkedal, Lønstrup.

Forslag, som medlemmerne ønsker behandlet på generalforsamlingen, skal sendes til formanden senest 8 dage før den berammede generalforsamlingsdato.

Nedenfor finder du dokumenter fra de senest afholdte generalforsamlinger. Øvrige beretninger og regnskaber findes i 'Arkiv'

Ordinær generalforsamling 2023 - afholdt 1. april 2023

Generalforsamling 2022

Virtuelt møde afholdt den 10. april 2021

Grundet Corona-krisen var Sommerhusforeningen med beklagelse været nødsaget til at udskyde den planlagte generalforsamling 2021. Men for at sikre, at alle er informeret om aktiviteterne i Harerenden, inviterede vi til et virtuelt møde den 10. april 2021. 

I forbindelse med mødet blev der udsendt en række dokumenter, og det er vigtigt at understrege, at alt fremsendt materiale skal behandles på Sommerhusforeningen og I/S Harerendens generalforsamling. Dokumenterne kan downloades nedenfor. Det drejer sig om bestyrelsens beretning samt årsregnskab 2020 for hhv. Sommerhusforeningen og I/S Harerenden. 

Mødet blev optaget som lydoptagelse. Du kan høre optagelsen her.