GERNOK - Grøn Energi i Respekt for Natur og Kultur

Hjørring Kommune har i august 2022 tilsluttet sig, at Energistyrelsen giver European Energy tilladelse til at indlede forundersøgelser i forhold til opstilling af havvindmøller i en afstand af 3-4 km fra kysten på strækningen fra Tornby til Lønstrup. Bestyrelsen har lige som andre grundejerforeninger rettet henvendelse til kommunen for at få yderligere oplysninger og for at gøre opmærksom på, at vi som interessenter bør inddrages i processen. 

I december 2022 er foreningen GERNOK - Grøn Energi med Respekt for Natur og Kultur stiftet. Man kan læse mere om foreningen her: https://gernok.dk/memberportal/frontpage og https://gernok.dk/memberportal/frontpage/page/5891

På baggrund af generalforsamlingsmandat på den ordinære generalforsamling i 2023 har bestyrelsen besluttet at indmelde grundejerforeningen i GERNOK - Grøn Energi i Respekt for Natur og Kultur. Det betyder at fremadrettet vil centrale informationer fra GERNOK blive delt her på hjemmesiden, lige som grundejerforeningen vil bidrage aktivt til GERNOK's arbejde. 

Man vil her på siden kunne holde sig orienteret om GERNOK's væsentligste aktiviteter

Artikel om kystnære kæmpevindmøller mellem Hirtshals og Lønstrup

Se artiklen: Kystnære kæmpevindmøller ved Lønstrup – Hirtshals. Løb nogen om hjørner med Byrådet i Hjørring?©

I artiklen omtales følgende spørgsmål

  • Hjørring Byråds beslutning om kystnære kæmpevindmøller mellem Hirtshals og Lønstrup
  • Skal der tages hensyn til lokalbefolkningen og sommerhusejeres modstand mod kystnære havvindmøller?
  • Blev Byrådet vildledt af forvaltningen?
  • Er der varetaget usaglige hensyn, og er der tale om magtfordrejning?

Der vil i forlængelse af nærværende artikel blev indgivet klage til Folketingets Ombudsmand over Byrådets afgørelse om havvindmøller.