Kontingent 2022

Kontingent for 2022 består af følgende dele:

  1. Kontingent Sommerhusforeningen         kr.      800,00
  2. Kontingent I/S Harerenden                     kr.      400,00
  3. Bidrag til Kystsikring                               kr.   1.250,00 
  4. Vejbidrag                                                kr.      300,00
  5. Vand                                                       kr.      612,00
  6. Vedligeholdelse af vandledning              kr.       50,00
  7. Renovation                                             kr.      500,00

Desuden opkræves medlemmer af I/S Harerenden ejendomsskat, som i 2022 andrager: 
kr. 12.662 pr. medlem. 

Det samlede vandforbrug for området fordeles ligeligt mellem sommerhusejerne. Der er installeret et elektronisk overvågningssystem til løbende at følge vandforbruget.

Opkrævningerne udsendes i december måned og skal betales senest den første hverdag i det nye år.

Opkrævningen vil blive udsendt via Betalingsservice.

Der er mange, der har tilmeldt betalingen til BS, hvilket vi er glade for. Vi håber, at endnu flere vil tilmelde den kommende betaling til BS. Tilmeldingsoplysningere fremgår af det fremsendte opkrævningskort.

HUSK

Meld flytning, ejerskifte og ændring af telefonnummer/mail til foreningens sekretær Gitte Adamsen e-mail gitte.adamsen@hjoerring.dk