Medlemsbetaling 2023

Sommerhusforeningen

     Kontingent

     kr. 800,00    

     Bidrag til kystsikring

     kr. 1.250,00    

     Vejbidrag

     kr. 300,00    

     Vand *

     kr. 558,00   

     Vedligeholdelse af vandledning*

     kr. 50,00    

     Renovation (tømning af molokker)

     kr. 500,00    

     I alt

     kr. 3.458,00    

*for medlemmer der er omfattet af denne ydelse

I/S Harerenden

     Kontingent til Sommerhusforeningen

kr. 800,00    

     Kontingent til I/S Harerenden

kr. 400,00    

     Bidrag til kystsikring

 kr. 1.250,00    

     Vejbidrag

kr. 300,00    

     Vand *

kr. 558,00   

     Vedligeholdelse af vandledning*

kr. 50,00    

     Renovation (tømning af molokker)

kr. 500,00    

     Ejendomsskat**

kr. 12.940 pr. ejendom    

     I alt

kr. 16.798    

*Det samlede vandforbrug for området fordeles ligeligt mellem husejerne.

Der er installeret et elektronisk overvågningssystem til løbende at følge vandforbruget.

**Opkrævning udsendes i december måned og skal betales senest den første hverdag i det nye år. I lyset af den aktuelle økonomiske krise kan der imidlertid ekstraordinært aftales en afdragsordning/henstand ved henvendelse til kassereren på mail ths.gade@gmail.com.

Opkrævningen udsendes via Betalingsservice.

Der er mange, der har tilmeldt betalingen til BS, men vi ser meget gerne, at alle tilmelder den kommende betaling til BS. Tilmeldingsoplysningere fremgår af det fremsendte opkrævningskort.

 

HUSK

Meld flytning, ejerskifte og ændring af telefonnummer/mail til foreningens kasserer Thomas Gade,  e-mail ths.gade@gmail.com