AFLYSNING

For at mindske risikoen for smitte med Coronavirus, og helt i tråd med myndighedernes seneste udmelding, har bestyrelsen i Sommerhusforeningen Harerenden og I/S Harerenden besluttet at aflyse den kommende generalforsamling/interessentskabsmøde den 4. april 2020. 

Vi håber på medlemmernes forståelse for situationen og vender snarest muligt tilbage med en ny dato for generalforsamlingen/interessentskabsmødet. 

Kalender 2020

Generalforsamling den 4. april 2020 AFLYST
Traditionen tro afholdes generalforsamling lørdagen før Palmesøndag. Generalforsamlingen afholdes på Hotel Kirkedal i Lønstrup kl. 13. 

Snak om det kommende affaldssystem den 9. april 2020 AFLYST
Hjørring Kommune inviterer på en lille forfriskning samt en snak om det kommende affaldssystem i Harerenden, hvor vi skal til at sortere affald. Mødested ved købmandsbutikken. Kl. 10.30-12.00.

Arbejdslørdag den 2. maj 2020
Alle i foreningen inviteres til at deltage i arbejdslørdagen, som plejer at vare 2-3 timer. Vi mødes ved købmandsbutikken, fordeler os i grupper og hjælper hinanden med at gøre vores område klart til sommeren. Kl. 9.00-13.00.

Strandrensning den 30. maj 2020
Alle i foreningen inviteres til at deltage i strandrensningen, hvor vi fjerner skrald. Vi mødes ved købmandsbutikken. 

Skt. Hans Aften den 23. juni 2020 
Igen i år afholder vi traditionen tro Skt. Hans Aften ved Bækrenden. Bålet tændes kl. 20.30. Alle er velkomne.