Infomøde lørdag den 10. april 2021 kl. 10.00 - 12.00

Grundet den fortsatte Coronasituation er den årlige generalforsamling og interessentskabsmødet udskudt. 

I stedet inviterer Sommerhusforeningen Harerenden og I/S Harerenden til digitalt infomøde lørdag den 10. april 2021 kl. 10.00 - 12.00.

Foreningen fremsender skriftlig invitation på mail/pr. post med link til mødet, formandsberetning samt oplæg til regnskabet. Det er vigtigt at understrege, at der er tale om et infomøde: intet kan vedtages. 

Med venlig hilsen

bestyrelsen 

Generalforsamling søndag den 13. september 2020 kl. 13.00

Generalforsamlingen for Sommerhusforeningen Harerenden samt interessentskabsmøde for I/S Harerenden afholdes søndag den 13. september 2020 kl. 13.00 på Hotel Kirkedal i Lønstrup.

Grundet den fortsatte Coronasituation bedes man overveje antal deltagere pr. hus, ligesom vi venligst beder om tilmelding til arrangementet, så vi er sikre på at kunne overholde gældende Coronaregler. Tilmelding bedes ske senest den 6. september 2020.

Tilmelding kan ske på mail til per.pedersen@mail.tele.dk alternativt på tlf. 2125 2802. Ved manglende svar kan der blot lægges en telefonbesked.

Vi håber på forståelse for ovenstående.

Som noget nyt vil der være mulighed for at følge generalforsamling og interessentskabsmøde via Skype/telefon. OBS! Der vil ikke være mulighed for at tage ordet via Skype/telefon. Vi kan ikke garantere for lydkvaliteten på transmissionen, især ikke ved evt. spørgsmål fra salen.

Nærmere detaljer findes i fremsendt invitation pr. brev eller mail. Se invitationerne neden for. 

Med venlig hilsen

bestyrelsen 

Virtuelt møde afholdt den 6. juni 2020

Grundet den nuværende Corona-krise har Sommerhusforeningen været nødsaget til at udskyde den planlagte generalforsamling, og for indeværende kan vi ikke sige noget om, hvornår vi kan gennemføre generalforsamlingen. Men for at sikre, at alle er informeret om aktiviteterne i Harerenden, inviterede vi til et virtuelt møde den 6. juni 2020. 

I forbindelse med mødet blev der udsendt en række dokumenter bl.a. beretning med supplerende bemærkninger. Det er vigtigt at understrege, at alt fremsendt materiale skal behandles på Sommerhusforeningen og I/S Harerendens generalforsamling.  

Nedenfor finder du de fremsendte dokumenter. 

Du kan også lytte til en optagelse af mødet ved at klikke her

Kalender 2020

Generalforsamling 2020 den 13. september 2020 
Mens vi naturligvis tager forbehold for mulig aflysning/ændring i forhold til myndighedernes retningslinjer vedr. Corona i den kommende tid forventer vi at afholde den årlige generalforsamling i Sommerhusforeningen & I/S Harerenden søndag den 13. september 2020 kl. 13.00. Nærmere info følger, og invitation til generalforsamlingen udsendes til alle medlemmer. 

Skt. Hans Aften den 23. juni 2020 AFLYST
Igen i år afholder vi traditionen tro Skt. Hans Aften ved Bækrenden. Bålet tændes kl. 20.30. Alle er velkomne. 

Strandrensning den 30. maj 2020 AFLYST
Alle i foreningen inviteres til at deltage i strandrensningen, hvor vi fjerner skrald. Vi mødes ved købmandsbutikken. 

Arbejdslørdag den 2. maj 2020 AFLYST
Alle i foreningen inviteres til at deltage i arbejdslørdagen, som plejer at vare 2-3 timer. Vi mødes ved købmandsbutikken, fordeler os i grupper og hjælper hinanden med at gøre vores område klart til sommeren. Kl. 9.00-13.00.

Snak om det kommende affaldssystem den 9. april 2020 AFLYST
Hjørring Kommune inviterer på en lille forfriskning samt en snak om det kommende affaldssystem i Harerenden, hvor vi skal til at sortere affald. Mødested ved købmandsbutikken. Kl. 10.30-12.00.

Generalforsamling den 4. april 2020 AFLYST
Traditionen tro afholdes generalforsamling lørdagen før Palmesøndag. Generalforsamlingen afholdes på Hotel Kirkedal i Lønstrup kl. 13.