Nyheder februar- marts 2023

På bestyrelsesmøderne den 20.  februar og 7. marts drøftede bestyrelsen følgende større emner:

 • Renovering af p-pladsen ved købmanden, som går i gang så snart vejret tillader det
 • GERNOK's arbejde i forhold til mulig etablering af havviníndmøller mellem Tornby og Lønstrup
 • Kommunikation med Hjørring Kommune og Kystdirektoratet i forhold til byggeri
 • Reparation af vejene og snerydning
 • Generalforsamlingen den 1.4. 2023

 

Kalender 2023

Nu ser det heldigvis ud til, at vi kan genoptage de gode traditioner i Sommerhusforeningen Harenden og I/S Harerenden. 

Vi afholder:

 • Generalforsamling lørdag den 1. april 2023 kl. 13. Hotel Kirkedal. 
 • Arbejdslørdag lørdag den 6 maj 2023 kl. 9-13 - vi mødes ved købmandsbutikken*
 • Strandrensning lørdag den 27. maj 2023 kl. 14-17 - vi mødes ved købmandsbutikken
 • Skt. Hans-aften torsdag den 23. juni 2022 kl. 20.30. Årets båltaler er Jens-Christian Hansen, afdelingsleder og formidlingschef for historie på Vendsyssel Historiske Museum. Vi mødes ved bålet ved udmundingen af Hunderup Bæk. 
 • Fællesspisning på den nyrenoverede plads foran købmandsbutikken lørdag den 22. juli  2023 kl 18.
 • Arbejdslørdag lørdag den 23. september 2023 kl. 9-13 -  vi mødes ved købmandsbutikken*

Mere information følger. Vi glæder os til at se alle.

*Bemærk, tilmelding til Per senest en uge før på perl.pedersen@mail.tele.dk 

Sandfodring, oktober 2022

Så er Freja R sejlet fra Esbjerg og ankommer til Hirtshals den 29. september . Derefter begynder oprensningen fra indsejlingsområdet og dermed kampagne 3 i sandfodringspulje 2020.

Den estimerede mængde sand er ca. 150.000 m3 og der startes fra syd ved Nr. Lyngby og arbejdes videre mod nord.  

Arbejdslørdagen den 24. september var en stor success

I det lidt blandede men lune efterårsvejr mødte ca 40 hjælpere op kl. 9 til kaffe og rundstykker ved købmanden i Harerenden. Efter morgenkaffen gik man i gang med en række arbejdsopgaver, som der var behov for at få løst i området.

I denne omgang drejede det sig om assistance i forbindelse med bl.a.:

 • slåning af hyben
 • gennemgang og reparation af bro over Hunderup Bæk
 • fjernelse af gammelt inventar
 • gennemgang og reparation af trapper, inkl. trappe til Skovrenden og lukning af uautoriseret sti til stranden
 • maling af træ på plinte
 • gennemgang af stien langs stranden
 • finpolering af grusveje, fejning m.m.

Traditionen tro blev der sluttet af med pølser kl. ca. 13.

Købmandsbutikken 2022

Købmandsbutikken har i år haft åbent i påsken, i forbindelse med Store Bededag, Kristi Himmelfart og pinse.

Sommersæsonen løb fra den 20. juni 2022 til og med den 14. august 2022, hvor der var åbent alle ugens dage fra 07.30 til 18.00.

Skal du være sikker på, at der er friskbagt morgenbrød til dig, så send en sms med bestilling til købmanden på tlf. 2532 2027 og skriv gerne hvilke dage, du ønsker at hente morgenbrød.

Generalforsamling 2023

Der afholdes generalforsamling for Sommerhusforeningen Harerenden samt interessentskabsmøde for I/S Harerenden lørdag den 1. april 2023 kl. 13.00 på Hotel Kirkedal i Lønstrup.

Indkaldelser udsendes jf. vedtægterne

Stormen Malik, januar 2022

Natten mellem lørdag den 29. og søndag den 30. januar 2022 passerede stormen Malik Harerenden, og det gik ikke stille for sig. Vi havde:

En middelvind på 25 m/s.
Vindstød på 33 m/s.
Bølgehøjde på knap 6,5 m.
Højvande på ca. 1,2 m.

Selve stensætningen holdt fint, men granerne på skråningerne er beskadiget lokalt, og temmelig ødelagte på strækningen fra Hunderup Bæk til Skovrenden. Her er der også, meget lokalt, forsvundet lidt sand fra skråningen, ligesom sandet på stien delvis er væk.

Der vil i løbet af de næste 2 uger ske reparation af skaderne på granerne og på skråningerne.

Selve stien langs kysten vil først blive retableret om et par måneder, når risikoen for yderligere storme er aftaget.