Nyheder september 2022

På bestyrelsesmødet den 22. september drøftede bestyrelsen følgende større emner:

 • European Energys ansøgning om tilladelse til forundersøgelser ud for Hirtshals Havn og på strækningen fra Tornby til Lønstrup. Der er et selvstændigt opslag på forsiden om dette. Bestyrelsen har indledt dialog om udfordringen med Hjørring Kommune og samarbejder med andre interessenter i forhold til varetagelse af vores interesser i form af naturbeskyttelse, havmiljø og turisme.
 • Der er blevet afholdt møde med Hjørring Kommune om kystsikring,. Mødet gjorde status over gennemførte og kommende leveringer af sand. Den største udfordring bliver fremadrettet at skaffe tilstrækkeligt med sand. Forud for mødet havde bestyrelsen fremsendt redegørelse for resultaterne af sandfodringen indtil foråret 2022. Materialet vil blive tilgængeligt i kort form på hjemmesiden snarest.
 • Bestyrelsen har besluttet at der fra 2023 etableres en aftale om oprydning ved molokkerne, så der ikke ligger affald, som ikke kan sorteres i molokkerne. Alle opfordres på det kraftigste til selv at aflevere ikke-sorterbart affald på kommunens genbrugsstationer.

 

Kalender 2022

Nu ser det heldigvis ud til, at vi kan genoptage de gode traditioner i Sommerhusforeningen Harenden og I/S Harerenden. 

Vi afholder:

 • Generalforsamling lørdag den 9. april 2022 kl. 13. Hotel Kirkedal. 
 • Arbejdslørdag lørdag den 14. maj 2022 kl. 9-13 - vi mødes ved købmandsbutikken*
 • Strandrensning lørdag den 4. juni 2022 kl. 14-17 - vi mødes ved købmandsbutikken
 • Skt. Hans-aften torsdag den 23. juni 2022 kl. 20.30. Årets båltaler er nyudnævnt biskop for Aalborg Stift Thomas Reinholdt Rasmussen. Vi mødes ved bålet ved udmundingen af Hunderup Bæk. 
 • Arbejdslørdag lørdag den 24. september 2022 kl. 9-13 -  vi mødes ved købmandsbutikken*

Mere information følger. Vi glæder os til at se alle.

*Bemærk, tilmelding til Per senest en uge før på perl.pedersen@mail.tele.dk 

Sandfodring, oktober 2022

Så er Freja R sejlet fra Esbjerg og ankommer til Hirtshals den 29. september . Derefter begynder oprensningen fra indsejlingsområdet og dermed kampagne 3 i sandfodringspulje 2020.

Den estimerede mængde sand er ca. 150.000 m3 og der startes fra syd ved Nr. Lyngby og arbejdes videre mod nord.  

Arbejdslørdagen den 24. september var en stor success

I det lidt blandede men lune efterårsvejr mødte ca 40 hjælpere op kl. 9 til kaffe og rundstykker ved købmanden i Harerenden. Efter morgenkaffen gik man i gang med en række arbejdsopgaver, som der var behov for at få løst i området.

I denne omgang drejede det sig om assistance i forbindelse med bl.a.:

 • slåning af hyben
 • gennemgang og reparation af bro over Hunderup Bæk
 • fjernelse af gammelt inventar
 • gennemgang og reparation af trapper, inkl. trappe til Skovrenden og lukning af uautoriseret sti til stranden
 • maling af træ på plinte
 • gennemgang af stien langs stranden
 • finpolering af grusveje, fejning m.m.

Traditionen tro blev der sluttet af med pølser kl. ca. 13.

Købmandsbutikken 2022

Købmandsbutikken har i år haft åbent i påsken, i forbindelse med Store Bededag, Kristi Himmelfart og pinse.

Sommersæsonen løb fra den 20. juni 2022 til og med den 14. august 2022, hvor der var åbent alle ugens dage fra 07.30 til 18.00.

Skal du være sikker på, at der er friskbagt morgenbrød til dig, så send en sms med bestilling til købmanden på tlf. 2532 2027 og skriv gerne hvilke dage, du ønsker at hente morgenbrød.

Generalforsamling 2023

Der afholdes generalforsamling for Sommerhusforeningen Harerenden samt interessentskabsmøde for I/S Harerenden lørdag den 1. april 2023 kl. 13.00 på Hotel Kirkedal i Lønstrup.

Indkaldelser udsendes jf. vedtægterne

Stormen Malik, januar 2022

Natten mellem lørdag den 29. og søndag den 30. januar 2022 passerede stormen Malik Harerenden, og det gik ikke stille for sig. Vi havde:

En middelvind på 25 m/s.
Vindstød på 33 m/s.
Bølgehøjde på knap 6,5 m.
Højvande på ca. 1,2 m.

Selve stensætningen holdt fint, men granerne på skråningerne er beskadiget lokalt, og temmelig ødelagte på strækningen fra Hunderup Bæk til Skovrenden. Her er der også, meget lokalt, forsvundet lidt sand fra skråningen, ligesom sandet på stien delvis er væk.

Der vil i løbet af de næste 2 uger ske reparation af skaderne på granerne og på skråningerne.

Selve stien langs kysten vil først blive retableret om et par måneder, når risikoen for yderligere storme er aftaget.