Arrangementer 2022

Nu ser det heldigvis ud til, at vi kan genoptage de gode traditioner i Sommerhusforeningen Harenden og I/S Harerenden. 

Vi afholder:

 • Generalforsamling lørdag den 9. april 2022 kl. 13. Hotel Kirkedal. 
 • Arbejdslørdag lørdag den 14. maj 2022 kl. 9-13 - vi mødes ved købmandsbutikken*
 • Strandrensning lørdag den 4. juni 2022 kl. 14-17 - vi mødes ved købmandsbutikken
 • Skt. Hans-aften torsdag den 23. juni 2022 kl. 20.30. Årets båltaler er nyudnævnt biskop for Aalborg Stift Thomas Reinholdt Rasmussen. Vi mødes ved bålet ved udmundingen af Hunderup Bæk. 
 • Arbejdslørdag lørdag den 24. september 2022 kl. 9-13 -  vi mødes ved købmandsbutikken*

Mere information følger. Vi glæder os til at se alle.

*Bemærk, tilmelding til Per senest en uge før på perl.pedersen@mail.tele.dk 

Arbejdslørdagen var en stor succes

På trods af vind op til kuling mødte ca. 65 frivillige/medhjælpere op til arrangementet, som blev afholdt for første gang i tre år den 14. maj 2022.

Man mødtes kl. 9 til kaffe og rundstykker ved købmanden i Harerenden og gik derefter i gang med en række arbejdsopgaver, som der er behov for at få løst i området.

I år drejede det sig om assistance i forbindelse med bl.a.:

 • Opsætning af nye stativer til branddaskere og placering af nye branddaskere i stativerne
 • Opretning af pullerter langs vejene
 • Maling og renovering af trapper
 • Gennemgang af graner på skråninger
 • Udlægning af havtorn på uautoriserede stier
 • Udlægning af barkflis på stier
 • Oprydning af affald omkring molokker
 • Afvaskning af borde og bænke
 • Rengøring af området

Traditionen tro blev der sluttet af med pølser kl. ca. 13.

Tak for hjælpen til alle deltagende frivillige/medhjælpere.

Købmandsbutikken 2022

Købmandsbutikken har i år haft åbent i påsken, i forbindelse med Store Bededag, Kristi Himmelfart og pinse.

Sommersæsonen løber fra den 20. juni 2022 til og med den 14. august 2022, hvor der er åbent alle ugens dage fra 07.30 til 21.00.

Skal du være sikker på, at der er friskbagt morgenbrød til dig, så send en sms med bestilling til købmanden på tlf. 2532 2027 og skriv gerne hvilke dage, du ønsker at hente morgenbrød.

Generalforsamling 2022

Der afholdes generalforsamling for Sommerhusforeningen Harerenden samt interessentskabsmøde for I/S Harerenden lørdag den 9. april 2022 kl. 13.00 på Hotel Kirkedal i Lønstrup.

Indkaldelser kan ses neden for. 

Sandfodring, marts 2022

Der sandfodres i øjeblikket dag og nat ud for Harerenden. Sandpumpningsfartøjerne Ask og Balder arbejder på højtryk. I løbet af de kommende døgn forventes der leveret i størrelsesordenen 40.000 m3 sand ud for Harerenden og Fuglebakken. Til efteråret forventer vi leveret en tilsvarende mængde sand.

Sandfodring ud for Harerenden

Stormen Malik, januar 2022

Natten mellem lørdag den 29. og søndag den 30. januar 2022 passerede stormen Malik Harerenden, og det gik ikke stille for sig. Vi havde:

En middelvind på 25 m/s.
Vindstød på 33 m/s.
Bølgehøjde på knap 6,5 m.
Højvande på ca. 1,2 m.

Selve stensætningen holdt fint, men granerne på skråningerne er beskadiget lokalt, og temmelig ødelagte på strækningen fra Hunderup Bæk til Skovrenden. Her er der også, meget lokalt, forsvundet lidt sand fra skråningen, ligesom sandet på stien delvis er væk.

Der vil i løbet af de næste 2 uger ske reparation af skaderne på granerne og på skråningerne.

Selve stien langs kysten vil først blive retableret om et par måneder, når risikoen for yderligere storme er aftaget.