Arrangementer aflyses i 2021

Grundet den fortsatte Coronasituation har bestyrelsen valgt at aflyse samtlige arrangementer i 2021 pånær generalforsamlingen, som I kan læse mere om neden for.

Her i foråret skulle vi traditionen tro have afholdt strandrensning, arbejdslørdag og Sct. Hans-aften, men med det nuværende forsamlingsloft kan det ikke lade sig gøre. 

Hverken i 2020 eller 2021 har der været aktiviteter, som har involveret medhjælperne i foreningen. Derfor aflyses medhjælpermødet i november også. 

Det er med stor beklagelse, at vi er nødt til at aflyse, men vi håber, at alle aktiviteter kan gennemføres i 2022.  

Generalforsamling 2021

Med forbehold for udviklingen i den nuværende epidemi planlægger bestyrelsen at afholde generalformaling for Sommerhusforeningen Harerenden samt interessentskabsmøde for I/S Harerenden lørdag den 16. oktober 2021 kl. 13.00 på Hotel Kirkedal i Lønstrup.

Indkaldelser kan ses neden for. 

Virtuelt møde afholdt den 10. april 2021

Grundet den nuværende Corona-krise har Sommerhusforeningen igen i år med beklagelse været nødsaget til at udskyde den planlagte generalforsamling. Men for at sikre, at alle er informeret om aktiviteterne i Harerenden, inviterede vi til et virtuelt møde den 10. april 2021. 

I forbindelse med mødet blev der udsendt en række dokumenter, og det er vigtigt at understrege, at alt fremsendt materiale skal behandles på Sommerhusforeningen og I/S Harerendens generalforsamling. Dokumenterne kan downloades nedenfor. Det drejer sig om bestyrelsens beretning samt årsregnskab 2020 for hhv. Sommerhusforeningen og I/S Harerenden. 

Mødet blev optaget som lydoptagelse. Du kan høre optagelsen her. 

Generalforsamling søndag den 13. september 2020 kl. 13.00

Generalforsamlingen for Sommerhusforeningen Harerenden samt interessentskabsmøde for I/S Harerenden afholdes søndag den 13. september 2020 kl. 13.00 på Hotel Kirkedal i Lønstrup.

Grundet den fortsatte Coronasituation bedes man overveje antal deltagere pr. hus, ligesom vi venligst beder om tilmelding til arrangementet, så vi er sikre på at kunne overholde gældende Coronaregler. Tilmelding bedes ske senest den 6. september 2020.

Tilmelding kan ske på mail til per.pedersen@mail.tele.dk alternativt på tlf. 2125 2802. Ved manglende svar kan der blot lægges en telefonbesked.

Vi håber på forståelse for ovenstående.

Som noget nyt vil der være mulighed for at følge generalforsamling og interessentskabsmøde via Skype/telefon. OBS! Der vil ikke være mulighed for at tage ordet via Skype/telefon. Vi kan ikke garantere for lydkvaliteten på transmissionen, især ikke ved evt. spørgsmål fra salen.

Nærmere detaljer findes i fremsendt invitation pr. brev eller mail. Se invitationerne neden for. 

Med venlig hilsen

bestyrelsen