Helhedsplan

Igennem et par år har et udvalg i Sommerhusforeningens bestyrelse samt frivillige fra foreningen arbejdet med en plan for at forskønne området omkring købmandsbutikken samt P-pladsen. 

Projektet er udsprunget af et ønske om at gøre "indgangen" til Harerenden mere attraktiv, om at skabe et hyggeligt miljø ved købmanden, som indbyder til fællesskaber, og ikke mindst et ønske at forsøge at få Harerendens mange gæster til at sænke farten. 

Arbejdsgruppens ideer er blevet visualiseret af Hovaldt Arkitekterne. 

På baggrund af det digitale infomøde i foråret 2021 er projektforslaget blevet revideret og tilpasset ønsker fra medlemmerne.

Det reviderede projektforslag blev præsenteret på generalforsamlingen 16. oktober 2021, og der var opbakning til at gå i gang med at realisere projektet. Det skal understreges, at planen kan blive ændret undervejs pga. økonomi og andre forhold, men de gennemgående ideer i planen vil blive realiseret. 

Projektforslaget kan ses neden for.