Affaldssortering 2022

Affaldssorteringsordningen har efterhånden fungeret i to år og på mange måder går det fint., men husk at der ikke må stilles affald uden for molokkerne.

Der er omdelt ny folder med opdateret info om sortering sammen med levering af poser til madaffald i foråret 2022. Vær opmærksom på at mad- og drikkekartoner og småt pap nu kan afleveres også.

Det er dyrt at få sorteret affald, men jo mindre restaffald vi har jo billigere, så husk at sortere så meget som muligt.